„Serce 2.0” już bije w Kaliszu

Dnia 2 stycznie 2015r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Serce 2.0”, które miało miejsce w Kościele Św. Gotarda w Kaliszu.

Na początku wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże i przeżyliśmy Liturgię Słowa. Homilię wygłosił ksiądz Witold Kałmucki, w której nawiązywał do Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w 2013r. Hasłem tamtejszego spotkania był werset z Ewangelii wg. Św. Mateusza: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Następnie był moment, w którym można było skorzystać z sakramentu Pokuty i Pojednania. W międzyczasie śpiewał i grał zespół pod przewodnictwem Łukasza Grzelaka. Kolejnym etapem spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie każdy miał czas na osobistą rozmowę z Przyjacielem. Akcentem kończącym to wydarzenie była gorąca herbata w salkach parafialnych. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek w postaci pierniczka w kształcie serca, który miał nawiązywać do nazwy projektu. Spotkanie rozpoczęło się około 19:30, a zakończyło około 22. Martyna & Skład

 

Udostępnione przez

Komentarze są wyłączone