miesięczne archiwum : Marzec 2018

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30)