Posty ‘Uncategorized’

Dni Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

Informacje o spotkaniach z udziałem młodzieży w nadchodzących miesiącach

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30)

Rok Świętego Józefa zainaugurowany!

„Moje ID”

Kolejne spotkanie Stand Up! oraz Kurs Emaus